ĐẦU GHI DVR AI 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT - ( Hỗ trợ Camera lên dến 8.0MP)

ĐẦU GHI DVR AI 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT - ( Hỗ trợ Camera lên dến 8.0MP)

ĐẦU GHI DVR AI 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT - ( Hỗ trợ Camera lên dến 8.0MP)

Danh mục sản phẩm

ĐẦU GHI DVR AI 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT - ( Hỗ trợ Camera lên dến 8.0MP)